Waar zoekt u een locatie?

   

Ligging van de locatie


Aantal personen


Plaats: Haarlemmermeer
Kranenburgh1.jpg
Plaats: Bergen
Plaats: IJmuiden
Plaats: Westelbeers /Oirschot
Plaats: Soesterberg
Plaats: Zevenbergen
Plaats: Vught
Plaats: Huizen
Plaats: Amsterdam
Plaats: Radio Kootwijk
Plaats: Amstelveen
Plaats: Steenderen
Plaats: Amsterdam
Plaats: Delft
Plaats: Vreeland
Plaats: Vught
Plaats: Delft
Plaats: Utrecht
Plaats: Soest
Plaats: Epse
Plaats: Amsterdam
Plaats: Westhem
Plaats: Voorburg
Plaats: Barvaux sur Ourthe
Plaats: Den Haag
Plaats: Rotterdam

Disclaimer

De website www.meetingworlds.nl (hierna ook te noemen: “de Website”), is opgezet als informatieve site. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de Website is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

MeetingWorlds kan er niet voor instaan dat de informatie op de Website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

MeetingWorlds is (ook) niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Website is verkregen. MeetingWorlds garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de lezer. MeetingWorlds geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

MeetingWorlds stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Mede gezien de afhankelijkheid van externe partijen kunnen wij niet garanderen dat de Website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. MeetingWorlds vraagt uw begrip hiervoor en wij willen u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de Website.